logo

 

Clubbeker reglement HCN


D
e vereniging reikt jaarlijks competitiebekers uit voor de beste reu en teef uit de open klas en uit de jonge hondenklas gecombineerd met de jeugdklas.
De beste zelfgefokte hond van het tentoonstellingsjaar ontvangt de clubbeker.

Om in aanmerking te komen voor de bekers dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1. Men moet lid zijn van de Havanezer Club Nederland.
2. Voor de clubbeker van de beste zelfgefokte hond dient men fokker en eigenaar te zijn volgens de vermelding op de stamboom, het afstammingsbewijs of het eigendomsbewijs van de deelnemende hond, het puntentotaal is het totaal van eventueel meerdere klassen tesamen.
3. Voor de competitiebekers dient men eigenaar te zijn van de deelnemende hond volgens de vermelding op de stamboom of afstammingsbewijs of eigendomsbewijs. Als eigenaar geldt niet de medeeigenaar.
4. De hond die op minimaal drie CAC-tentoonstellingen het hoogste aantal punten weet te behalen in een jaar is winnaar.
5. Punten kunnen behaald worden op de Nederlandse CAC-tentoonstellingen.
6. Mochten meerdere honden een gelijk aantal punten behalen, dan is de hond met de meeste CAC's winnaar. Als dan echter twee of meer honden ook hetzelfde aantal CAC's blijken te hebben, worden evenzovele bekers uitgereikt.
7. Resultaten behaald in de Kampioensklasse en Veteranenklasse tellen niet mee.
8. a. Deelname aan de eigen (Kampioenschaps-)clubmatch is verplicht.
b. Indien men niet kan deelnemen aan de (Kampioenschaps-) clubmatch met een reeds in de puntentelling opgenomen hond, bijvoorbeeld een geblesseerde hond, kan men door inschrijving van de hond en het voldoen van het inschrijfgeld, voor puntenbehoud in aanmerking komen. Men is verplicht de afwezigheid vooraf te melden op het secretariaat.
9. Punten kunnen volgens het volgende puntensysteem worden behaald:

1 Uitmuntend 6 punten
2 Uitmuntend 5 punten
3 Uitmuntend 4 punten
4 Uitmuntend 3 punten
  Uitmuntend 2 punten
  Zeer Goed 1 punt
  Res. CAC 1 punt
  CAC 2 punten
  Best of Breed 2 punten
  Res. CAC Kampioenschaps Clubmatch 2 punten
  CAC Kampioenschaps Clubmatch 3 punten
  Best of Breed Kampioenschaps Clubmatch 3 punten
     
  1 U + CAC + BOB = 6+2+2= 10 punten voorbeeld
  2 U + Res. CAC = 5+1 = 6 punten voorbeeld


In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Over zijn beslissing legt het bestuur desgevraagd verantwoording af aan de Algemene Vergadering.