logo

 

 

(Kampioenschaps) Clubmatch reglement


  1. De keuringen worden gehouden onder algemene, voor de clubmatch gebruikelijke, bepalingen, reglementen en voorschriften van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland en de organiserende vereniging.
  2. Cryptorchide of monorchide reuen worden niet toegelaten.
  3. Men wordt verzocht honden in de zaal aangelijnd en rustig te houden.
  4. De exposant is aansprakelijk voor eventuele schade door haar of zijn hond toegebracht.
  5. Protest tegen de uitspraken van de officials is niet mogelijk. Aanwijzingen van het ringpersoneel moeten stipt worden opgevolgd.
  6. Het bestuur houdt zich het recht voor personen zonder opgaaf van redenen de toegang tot de clubmatch te weigeren. Kinderen zonder geleide kunnen niet worden toegelaten.
  7. Exposanten worden verzocht hun honden tijdig uit te laten op de daarvoor bestemde plaats.
  8. Het is verboden voor onbevoegden de honden aan te raken.
  9. Waar geschillen mochten ontstaan beslist het bestuur van de Havanezer Club Nederland.
  10. Voor eventuele onjuistheden in de opgaven van de gegevens kan het bestuur niet verantwoordelijk worden gesteld.