logo

 

 

Pupinfo reglement

Vastgesteld op de Algemene Vergadering d.d. 23.02.03

Versie 2014 zoals besloten tijdens de ALV 17 april 2013.

Laatste wijziging ALV 21 april 2016

pupinfo reglement april 2016 1

pupinfo reglement april 2016 2