logo

 

Privacyverklaring van de Havanezer Club Nederland
 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Havanezer Club Nederland (hierna: HCN) verwerkt van haar leden, Havie Toko bestellers en andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van de HCN, een bestelling plaatst , een dek-melding of een geboortebericht doorgeeft, deel neemt aan een evenement of om een andere reden persoonsgegevens aan de HCN verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

 

Wij adviseren u om de privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

 
1. Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
 

Havanezer Club Nederland, KvK nummer: 18069050

Is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

De Havanezer Club Nederland is bereikbaar via

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 
2. Welke gegevens verwerkt de Havanezer Club Nederland en voor welk doel. 
 

2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geslacht
  • Geboorte datum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Kennelnaam

2.2 De HCN verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

2.2.1 Uw naam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer , e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging hiervan.

2.2.2 Uw naam, adres, e-mailadres en kennelnaam wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en verwerken van door u doorgegeven informatie bij een dek-melding of geboortemelding.

2.2.3 Uw naam, adres, e-mailadres en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor het verzenden van uw bestelling in de Havie Toko en inschrijving voor evenementen.

2.2.4 Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld , bestellingen in de Havie Toko en voor evenementen af te wikkelen.

2.2.5 Uw geboortedatum wordt gebruikt voor het bepalen van de contributie categorie.

2.2.6 Uitsluitend indien u daar toestemming voor heeft gegeven, gebruikt de HCN uw naam en e-mailadres om u de nieuwsbrief met informatie/activiteiten over de HCN en andere interessante informatie over de HCN toe te sturen.

Afmeldingen voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of via de website 
 
3. Bewaartermijnen
 

3.1 De HCN verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de HCN de persoonsgegevens vernietigen en/of archiveren, tenzij zij op grond van de wet verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dit laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 
 

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de HCN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de HCN gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

kan de naam van deze bewerker opgevraagd worden.

 
 
5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
 

5.1 Via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De HCN zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de HCN uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen via

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De HCN zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen 30 dagen, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dit laatste het geval is , zal de HCN u hiervan op de hoogte brengen.

5.3 indien u klachten heeft over de wijze waarop de HCN uw persoonsgegevens verwerkt of verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen via

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op een bevoegde rechter.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kan u contact opnemen via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
6. Wijzigingen
 

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

 
(versie 2018mei20)
printer